Oferta

Nasze wrocławskie biuro księgowe na początku współpracy zawsze ustala podstawowe zasady związane z polityką dotyczącą takich obszarów jak księgowość. Z uwzględnieniem wymagań oraz struktury firmy naszych Klientów tworzony jest także zakładowy plan kont.

Współpraca z naszym biurem rachunkowym z Wrocławia obejmuje również doradztwo podatkowe. W jego ramach dokonywana jest skrupulatna analiza wszelkich decyzji biznesowych oraz ich ryzyka. Doradztwo podatkowe prowadzone przez nasze biuro rachunkowe we Wrocławiu pozwoli poznać najlepsze rozwiązania z punktu widzenia funkcjonowania Państwa firmy.

We wrocławskim biurze księgowym pracujemy z wykorzystaniem nowoczesnych i funkcjonalnych programów INSERT GT. Dają nam one szereg możliwości, między innymi tworzenia comiesięcznego bilansu, list płac, rachunku zysku i strat, wezwań do zapłaty, deklaracji podatkowych oraz innych rozwiązań z obszaru jaki obejmują szeroko pojęte usługi księgowe.

Usługi księgowe:

prowadzenie ksiąg rachunkowych

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

prowadzenie ewidencji ryczałtowych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)

sporządzanie deklaracji podatkowych i ich elektroniczne przekazywanie do urzędów skarbowych

prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

reprezentowanie podatnika we wszystkich organach władzy państwowej

Usługi kadrowo-płacowe:

sporządzanie list płac

wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji oraz ich elektroniczną wysyłkę do ZUS

sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

obsługa umów cywilno – prawnych

obsługa i doradztwo w zakresie spraw pracowniczych (delegacje, zatrudnienie poza granicami kraju, zasiłki)

Usługi doradztwa:

doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego

szkolenia w zakresie rachunkowości

Pozostałe usługi:

analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych

pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

rejestracja działalności gospodarczej, zgłaszanie zmian

kontakt

wyślij