o nas

Posiadamy wiedzę i uprawnienia niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i KPiR, usług doradztwa podatkowego co poświadcza dyplom Biegłego Rewidenta zarejestrowanego pod numerem 9711 oraz certyfikat księgowy nr 47789/2010 wydany przez Ministra Finansów. 

Stowarzyszenie księgowych w Polsce poświadcza, że jesteśmy sygnatariuszem kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

Ubezpieczenie :

20.000 EUR - usługowe prowadzenie ksiąg, 

50.000 PLN - OC kadry,

25.000 PLN - na każde zdarzenie (pokrycie kosztów obrony. naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy, oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie, naruszenie praw własności intelektualnej, odpowiedzialność w ramach współnego przedsięwzięcia, utrata dokumentów).  

 

 

 

kontakt

wyślij